Odborník | Zdravotník

Metodické materiály pro rok 2012


Materiály dle Sdělení ČSÚ 339/2011 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2, revize 009.2012. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR. 
 
Poznámka:
Číselník relativních vah včetně hodnot trim-pontů, který je nezbytný pro vypočtení Relativní váhy případu dle metodiky najdete v sekci číselník relativních vah.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.12.2009

Poslední úprava: 04.06.2012, 12:06