Odborník | Zdravotník

Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Všeobecná sestra Intenzivní péče
Perioperační péče 
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelská péče v chirugických oborech
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Perfuziologie
Komunitní ošetřovatelská péče
Transfuzní služba *
Domácí péče a hospicová péče *
Ošetřovatelská péče v geriatrii *
Dětská sestra Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii *
Perioperační péče *
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii *
Domácí péče a hospicová péče *
Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech *
Perfuziologie *
Porodní asistentka Intenzivní péče v porodní asistenci
Perioperační péče *
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Komunitní péče v porodní asistenci
Perfuziologie *
Ergoterapeut Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé
Zdravotní laborant Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Sexuologie a asistovaná reprodukce
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba
Zubní technik Ortodoncie
Fixní a snímatelné náhrady
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Hygiena a epidemiologie
Farmaceutický asistent Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky
Zdravotnický záchranář Urgentní medicína
Perfuziologie *
Nutriční terapeut Výživa dětí
Výživa dospělých
Výživa dospělých a dětí *
Psycholog ve zdravotnictví Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie *
Logoped ve zdravotnictví Klinická logopedie
Fyzioterapeut Aplikovaná fyzioterapie
Fyzioterapie v neurologii
Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii
Radiologický fyzik Radiologická fyzika
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Alergologie a klinická imunologie
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie
Mikrobiologie
Nukleární medicína
Příprava radiofarmak - zatim neni k dispozici
Biomedicínský inženýr Klinické inženýrství
Perfuziologie
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Hygiena a epidemiologie
Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povolání Organizace a řízení ve zdravotnictví
Radiologický asistent Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
Biomedicínský technik Perfuziologie
Zrakový terapeut Klinická zraková terapie *
Adiktolog Klinická adiktologie *

 

 

* logbooky budou zpřístupněny po zveřejnění příslušných vzdělávacích programů ve věstníku Ministerstva zdravotnictví

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.01.2016

Poslední úprava: 31.10.2019, 10:58