Odborník | Zdravotník

Kulatý stůl na téma: Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům

 

Dne 15. 3. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno konal II. Kulatý stůl na téma: Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům.

Cílem setkání bylo představení a jednání o konkrétních návrzích na posílení kompetencí všeobecných sester, které Ministerstvo zdravotnictví obdrželo od České asociace sester a od poskytovatelů domácí zdravotní péče. Dále byly prezentovány situační případy ke konkrétním kazuistikám. Na závěr proběhla podrobná diskuze o podobě nového vzdělávacího programu specializačního vzdělání v oboru Domácí a hospicová péče, jehož přípravy jsou ve spolupráci s odbornou veřejností v současné době finalizovány.     

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.03.2019

Poslední úprava: 18.03.2019, 15:22