Odborník | Zdravotník

Kulatý stůl k problematice vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v psychoterapii


Dne 12. 9. 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnil kulatý stůl k problematice vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v psychoterapii. Diskuze byla vedena v návaznosti na novelu Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, kde byl nově ukotven obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“ a je potřeba vytvořit nový vzdělávací program. V druhé části se uskutečnilo jednání o možnostech vzdělávání dalších nelékařských pracovníků, především sester v psychiatrii a adiktologů v poskytování podpůrné psychoterapie. Zúčastnění se shodli, že je třeba problematice věnovat zvýšenou pozornost a i nadále se setkávat.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.09.2018

Poslední úprava: 14.09.2018, 15:59