Odborník | Zdravotník

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

zpět na Národní radiologické standardy - zde. 

NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 13/2017.

 

Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční kardiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – Intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 407–437), jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.

           

Informace o stránce

Publikováno: 21.12.2017

Poslední úprava: 22.12.2017, 9:31