Odborník | Zdravotník

Informace pro uchazeče o účelovou podporu – akademická klinická hodnocení v projektech


Po konzultaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) si Ministerstvo zdravotnictví a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR dovoluje upozornit uchazeče o účelovou podporu podle zákona č. 130/2002 Sb., aby věnovali pozornost přiložené informaci. Pokud bude součástí návrhu projektu tzv. akademické klinické hodnocení, je nutné si včas se SÚKL vyřídit potřebnou dokumentaci a povolení k provedení tohoto klinického hodnocení, aby následně podle této dokumentace mohl být připraven návrh projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“). Návrh projektu podávaný do veřejné soutěže není podle platných právních předpisů dostatečným podkladem pro vydání povolení k provedení klinického hodnocení ze strany SÚKL. Po podání návrhu projektu do veřejné soutěže nesmí být již tento návrh měněn.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 16.03.2018

Poslední úprava: 22.03.2018, 11:32