Odborník | Zdravotník

Informace Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vydáním nových vzdělávacích programů dle zákona č. 95/2004 Sb.

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo změny
ve vzdělávacích programech oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů a změny ve vzdělávacích programech oborů nástavbového vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, případně 2009-2010 a/nebo 2011.

Nové vzdělávací programy budou postupně uveřejňovány ve Věstnících MZ a následně na webových stránkách MZ.

Informace o stránce

Publikováno: 20.04.2015

Poslední úprava: 20.04.2015, 16:51