Odborník | Zdravotník

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky.


Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky.

Podání žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace pro zajištění odborné praxe v délce 5 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky se týká pouze žadatelů, kteří hodlají přijmout uchazeče s vydaným Rozhodnutím o povolení výkonu praktické části aprobační zkoušky po úspěšném absolvování písemné části aprobační zkoušky v podzimním zkouškovém termínu 2017 (tj.: uchazeči kteří vykonali na podzim 2017 písemnou část aprobační zkoušky a v Rozhodnutí o povolení výkonu mají uvedeno, že mají vykonat odbornou praxi v délce 5 měsíců).

Podání žádosti o udělení akreditace pro zajištění odborné praxe v délce 6 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky se týká pouze žadatelů, kteří hodlají přijmout uchazeče s vydaným Rozhodnutím o povolení výkonu praktické části aprobační zkoušky po úspěšném absolvování písemné části aprobační zkoušky počínaje jarními termíny 2018 (tj.: uchazeči kteří vykonali na podzim 2017 písemnou část aprobační zkoušky a v Rozhodnutí o povolení výkonu mají uvedeno, že mají vykonat odbornou praxi v délce 6 měsíců).

Žadatelé, kteří hodlají přijmout oba typy uchazečů, musejí požádat o obě akreditace samostatně.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.06.2019

Poslední úprava: 25.06.2019, 14:12