Odborník | Zdravotník

Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“

Pilotní projekt je v prvé řadě projektem Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo zdravotnictví v rámci tohoto projektu přijímá žádosti o zařazení do projektu týkající se zdravotnických pracovníků.

Cílem projektu je dosáhnout pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny časových úspor při vyřizování žádostí o zaměstnanecké nebo modré karty na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě na Ukrajině (dále jen „ZÚ“). Roční kvóta činní 500 obsaditelných míst.

Pokud je budoucí zaměstnavatel zařazen do projektu nemusí uchazeči o zaměstnání žádat o termín pohovoru na ZÚ, ale naopak je ze strany ZÚ aktivně osloven.

V rámci projektu jsou vyřizovány i žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným rodinných příslušníků kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se rovněž relokují. Realizace projektu je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy. Přijaté žádosti o zaměstnanecké nebo modré karty se následně vyřizují v zákonem stanovených lhůtách a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

Společnost (poskytovatel zdravotních služeb) se do projektu hlásí již s konkrétním uchazečem ukrajinské státní příslušnosti. Do projektu bude zařazen na základě vyhodnocení žádosti Ministerstvem zdravotnictví. V případě splnění stanovených podmínek vydá Ministerstvo zdravotnictví zaměstnavateli potvrzení o zařazení do projektu a informuje spolugestory - MPO, MZV, MV a MPSV o zařazení do projektu. Po zařazení do projektu je uchazeč o zaměstnání (zdravotnický pracovník) osloven ze strany ZÚ v Kyjevě.

Kritéria pro zařazení zaměstnavatele (poskytovatele zdravotnických služeb) do projektu jsou uvedeny v přílohách.

 Kritéria pro účast ukrajinského zdravotnického pracovníka (uchazeče) v projektu:

  • ukrajinská státní příslušnost;
  • rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na území ČR vydané Ministerstvem zdravotnictví podle § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., vydané na základě pozvání od zaměstnavatele žádajícího o zařazení do projektu s tímto pracovníkem
  • zdravotnickému pracovníku dosud nebylo vydáno pobytové oprávnění (zaměstnanecká karta)

Povolení vydané podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. k výkonu zdravotnického povolání je platné po dobu 12ti měsíců od nástupu do práce. Během této doby má ukrajinský zdravotnický pracovník časový prostor pro podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 Žádost o zařazení do projektu a požadované přílohy se zasílají na email:

projektukrajinazdravotnictvi@mzcr.cz

Formuláře žádosti a dalších příloh, kritéria pro zařazení poskytovatele zdravotnických služeb do projektu a kritéria pro účast ukrajinského zdravotnického pracovníka v projektu jsou k dispozici níže.

Kontaktní osoby:

  • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

 

 

 


 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.03.2017

Poslední úprava: 02.11.2018, 8:54