Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“


Novinky k Pilotnímu projektu Ukrajina

Aktuálně

Koordinační orgán pro ochranu hranic a migraci na vládní úrovni schválil na návrh MPO dne 30. listopadu 2016 změny Pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

Pilotní projekt Ukrajina (určený pro vysoce kvalifikované pracovníky) 

  • rozšíření cílové skupiny o nejbližší rodinné příslušníky ukrajinských zaměstnanců (manžel/ka, nezletité/zletilé nezaopatřené dítě tohoto cizince nebo jeho manžela/ky);
  • úprava mzdového kritéria pro zařazení do Pilotního projektu v oblasti zdravotnických profesí (rozlišení základní a nenárokové složky mzdy/platu) (CZ_ISCO mzdy zde, CZ_ISCO platy zde)

Upozorňujeme, že od 15. ledna 2017 bude nábor žádostí o zaměstnanecké, resp. modré karty zajišťovat pro ukrajinské uchazeče zařazené do projektů ekonomické migrace výhradně zastupitelský úřad ČR v Kyjevě.

Informace o projektu

Vláda ČR schválila 9. listopadu 2015 pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl prvotně zaměřen na vysoce kvalifikované zaměstnance v oblasti výroby a služeb.

Vzhledem k nedostatku některých zdravotnických pracovníků v ČR se dne 10.5.2016 do tohoto projektu na základě schválení Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních hranic a migraci zapojilo Ministerstvo zdravotnictví, které přijímá žádosti o zařazení do projektu týkající se všech zdravotnických pracovníků.

Roční kvóta pro kvalifikované specialisty v oblasti výroby a služeb a dále pro zdravotnické pracovníky činí maximálně 500 obsaditelných míst.

Uchazeči o zaměstnání, kteří splní kritéria pro zařazení do projektu, nemusí žádat o termín pohovoru na zastupitelském úřadu ČR na Ukrajině (dále jen „ZÚ“) prostřednictvím systému Visapoint. Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty (více zde) pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti zdravotních služeb.

Do projektu se mohou hlásit zdravotničtí pracovníci ukrajinské státní příslušnosti, kteří na území České republiky do doby podání žádosti nevykonávali povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a nemají doposud vybavenou zaměstnaneckou kartu.

O zařazení do projektu může zažádat společnost poskytující zdravotnické služby, která podniká na území ČR minimálně dva roky a je poplatníkem daně z příjmů v ČR, je v ČR registrována jako plátce zdravotního a sociálního pojištění a má vůči státu vyrovnané všechny závazky. Více o kritériích pro zařazení do projektu zde.

Společnost (zaměstnavatel) se do projektu hlásí již s konkrétním uchazečem ukrajinské státní příslušnosti. Do projektu bude zařazen na základě vyhodnocení žádosti Ministerstvem zdravotnictví. V případě splnění stanovených podmínek vydá Ministerstvo zdravotnictví zaměstnavateli potvrzení o zařazení do projektu a informuje spolugestory - MPO, MZV, MV a MPSV o zařazení do projektu. Po zařazení do projektu je uchazeč o zaměstnání (zdravotnický pracovník) osloven ze strany ZÚ v Kyjevě.

Dotazy a žádosti o zařazení do projektu zasílejte na e-mail: projektukrajinazdravotnictvi@mzcr.cz

Kontakty:

Odbor vědy a lékařských povolání

Oddělení uznávání kvalifikací

Informace k Pilotnímu projektu Ukrajina pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

Mgr. Táňa Pecherová, e-mail: tana.pecherova@mzcr.cz, tel: (+420) 224 972 968

 

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání

Oddělení uznávání kvalifikací a registru

Informace k Pilotnímu projektu Ukrajina pro ostatní zdravotnická povolání poskytuje:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová,  e-mail: katerina.pribylova@mzcr.cz, tel: (+420) 543 559 553

Ing. Miroslava Daňková, e-mail: miroslava.dankova@mzcr.cz, tel: (+420) 543 559 557

 


 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.03.2017

Poslední úprava: 26.03.2018, 9:02