Odborník | Zdravotník

Hlavní obvyklé charakteristiky zdravotních služeb

V následující tabulce je uveden souhrn hlavních obvyklých charakteristik zdravotních služeb a jejich hodnocení z pohledu vhodnosti pro hlavní účely klasifikace. Při hodnocení vhodnosti charakteristiky k danému účelu byla použita následující škála:

  • 1 – velmi vhodné
  • 2 – nepříliš vhodné
  • 3 – nevhodné
  • - nevýznamné (irelevantní)
Skupina atributů Atribut zdravotní služby Vhodnost pro Poznámky
  kontraktace a vykazování rozlišení pacientem oprávnění poskytovat statistika a vykazování zpětná kompatibilita  
Klinické charakteristiky služby Kategorie péče (MOC), funkce péče 1 1 – 2 1 1 - význam dimenze je uveden v dalším textu
Charakter služby podle funkce 1 2 - 1 - (terapeutický, diagnostický, preventivní, konzultační)
Časová naléhavost 2 1 - 1 - urgentní, neurgentní
Indukce 1 2 - 1 - indukovaná, neindukovaná
Charakteristika pacienta - zdravotní stav Charakter onemocnění 2 1 - 1 - akutní, chronické
Diagnóza  2 3 2 1 1 hlavní Dg. dle MKN-10
Charakteristika pacienta – ostatní Věková skupina 1 1 2 1 1 novorozenec, dítě, dorost, dospělý, senior
Gender 2 1 2 1 1 muž, žena
Ostatní socio-demografické charakteristiky 2 2 - 1 - rizikové skupiny, skupiny se zhoršenou dostupností zdrav. Péče
Okolnosti poskytování služby Forma poskytování 1 1 2 1 1 lůžková, ambulantní, jednodenní, domácí
Místo poskytování 1 1 2 1 - ve zdravotnickém zařízení, doma, jinde
Obor/odbornost poskytovatele 1 3 1 1 2 nutná revize a sjednocení seznamu odborností
Typ zdravotnického zařízení 2 2 2 1 1 typ ZZ je standardizovaný číselník NZIS (nemocnice, sdružení nemocnic, poliklinika, samostatná praxe, ...)
Dobrovolnost 3 1 - 1 - uložené soudem či zákonem, se souhlasem/bez souhlasu pacienta
Forma vlastnictví poskytovatele 3 3 - 1 1 státní, nestátní, soukromé
Ostatní okolnosti poskytování služby Typ pojištění pacienta 3 1 - 1 2 základní tuzemské, pojištěnec v EU, bez pojištění
Způsob (zdroj) úhrady 1 1 1 1 2 zpětné srovnání bude omezené (veřejné zdravotní pojištění, připojištění, přímá platba, ...)
Typ zdravotní pojišťovny pacienta 1 1 - 1 1 (VZP, HZP, ...)

Pozn.: Jsme si vědomi, že hodnocení vhodnosti jednotlivých atributů, jimiž lze zdravotní služby popsat, je vždy subjektivní. Své hodnocení však opíráme jak o dosavadní zkušenosti z české republiky, tak ze způsobu využití atributů v národních datových sadách dalších zemí.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.11.2008

Poslední úprava: 19.11.2008, 16:51