Odborník | Zdravotník

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2019


V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2019 (viz příloha).

Vyplněný formulář je třeba zaslat v elektronické formě Ministerstvu zdravotnictví do 31. 1. 2020 na adresu: jana.milstainova@mzcr.cz 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.12.2019

Poslední úprava: 19.12.2019, 15:41