Odborník | Zdravotník

Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020


Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

V souladu s Metodikou 2020 Vás upozorňujeme, že žádosti mohou být penalizovány, pokud příjemce dotace neprovedl v řádném termínu vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dle zákona č.218/2000 Sb. a vyhlášky 367/2015 Sb.) na základě posledního rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Výzvy k podání žádosti mohou být žádosti vyřazeny z důvodu překročení maximálního počtu rezidenčních míst, viz příloha č. 3 k Výzvě - Maximální počet rezidenčních míst podporovaných oborů RMN 2020

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 16.01.2020

Poslední úprava: 25.02.2020, 10:39