Odborník | Zdravotník

DŮLEŽITÉ: Konečný termín pro oznámení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

Konečný termín pro oznámení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

Zdravotnické zařízení má povinnost do 14 dní (tj. do 14.7. 2009) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů (tj. do 17.7.2009) od vyhlášení výběrového řízení  oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. dále z ustanovení § 60b odst. 1 č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení  nejpozději do 17.7.2009, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána prvnímu zdravotnickému zařízení, které bylo v seznamu pod čarou.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.07.2009

Poslední úprava: 01.04.2010, 15:33