Odborník | Zdravotník

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace


Dne 15. května 2018 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den poté.

Akreditovaná zařízení a pověřené organizace jsou povinna se touto legislativou řídit při vydávání osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, certifikátu o získání zvláštní odborné způsobilosti a diplomu o specializaci. Zajištění výše uvedených vzorů pro vydání příslušných dokladů o vzdělání je v kompetenci akreditovaného zařízení.

Uvedené vzory výše lze zakoupit prostřednictvím SEVT, a.s.

https://www.sevt.cz/produkt/certifikat-o-ziskane-zvlastni-odborne-zpusobilosti-71149502800/

https://www.sevt.cz/produkt/diplom-o-specializaci-71149502900/

https://www.sevt.cz/produkt/osvedceni-o-ziskane-odborne-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani-71149502700/

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.05.2018

Poslední úprava: 14.06.2018, 10:00