Odborník | Zdravotník

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.
Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámí druhé kolo výběrového řízení mnisterstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:
     -      počet přiznaných / volných rezidenčních míst
     -      kraj
     -      termín vyhlášení výběrového řízení
     -      termín pro podání přihlášek
     -      odkaz na webové stránky


Zdravotnické zařízení, které vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti. Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované zařízení nejpozději do 30.11.2010, a to na základě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2010.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.07.2010

Poslední úprava: 04.10.2010, 16:21