Odborník | Zdravotník

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie


Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie.

Nedílnou součástí výzvy je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie včetně příloh.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.09.2018

Poslední úprava: 21.09.2018, 10:08