Odborník | Zdravotník

Dotační program Ministerstva zdravotnictví "Zdravotnické vzdělávací programy" - vyhlášení dotačního řízení na rok 2008.


Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) – Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči vyhlašuje veřejné dotační řízení k dotačnímu programu „Zdravotnické vzdělávací programy, které se řídí „Metodikou pro žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích programů pro rok 2008“ (dále jen „Metodika/VZV“).

Podmínky dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Zdravotnické vzdělávací programy“, jsou stanoveny v „Metodice/VZV“ pro žadatele na realizaci projektu/projektů pro rok 2008, kterou naleznete spolu s jejími přílohami v příloze.

Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2008 končí 30. 11. 2007. Žádost je podána včas, jeli doručena nejpozději 30. 11. 2007 na podatelně ministerstva nebo k poštovní přepravě.

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program Metodika/VZV:
• Ing. Zuzana Eklová, odbor vzdělávání a vědy MZ
tel.: 224 972 622,
e-mail:mailto:zuzana.eklova@mzcr.cz

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.08.2007

Poslední úprava: 10.03.2009, 16:05