Odborník | Zdravotník

Dokumenty Světové zdravotnické organizace k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví


Ministerstvo zdravotnictví připravilo český překlad částí dokumentů Světové zdravotnické organizace (WHO) - Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost a Doporučení k předporodní péči - s cílem poskytnout odborné veřejnosti návodné materiály při tvorbě koncepce péče o matku a dítě v prenatálním a novorozeneckém období. S ohledem na fakt, že jde o vysoce odbornou materii, je nutné zdůraznit, že český překlad některých odborných termínů může vykazovat drobné odchylky od originálního dokumentu. Samotný obsah a faktický smysl překladů se nemění, přesto zároveň zveřejňujeme celé originální anglické znění obou dokumentů.

 

WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience:
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/

WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.04.2019

Poslední úprava: 19.07.2019, 10:09