Odborník | Zdravotník

Co je odborná způsobilost a specializovaná způsobilost?

Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní lékař a farmaceut pod odborným dohledem.

Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře, zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České republiky bez odborného dohledu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.02.2008

Poslední úprava: 02.02.2010, 12:18