Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Aprobační zkouška

 

Formulář žádosti je určen žadatelům, kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v některém mimo členském státě EU a požadují vykonání aprobační zkoušky pro účely uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání na území ČR.

 
Od 1.10.2010 je možné podávat žádost také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace naleznete ZDE.
 
Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti

Žádost o uznání způsobilosti - EZP

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.02.2008

Poslední úprava: 02.07.2015, 9:11