Portál kvality pro odborníky

Analytické zhodnocení onkologických populačních dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče: 2 ETAPA - Pilotní realizace projektu na 2 modelových zdravotnických zařízeních

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2008 se realizoval projekt Analytické zhodnocení onkologických populačních dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče: 2. ETAPA  - Pilotní realizace projektu na 2 modelových zdravotnických  zařízeních, který předložila Masarykova společnost Brno, a hlavním řešitelem byl Doc. Ladislav Dušek RNDr., Dr.

V rámci projektu byla předložena metodika  „Fúze dat Národního onkologického registru (NOR) a dat plátců zdravotní péče (PZP)“, která představuje jeden ze základních metodických materiálů vzniklých řešením dlouhodobého projektu zaměřeného na vytěžení dostupných dat popisujících kvalitu onkologické péče v ČR. Předložený postup vznikl v průběhu 2. etapy tohoto projektu „Analytické zhodnocení onkologických dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče“, který úspěšně prověřil realizovatelnost metodiky na dvou modelových zdravotnických zařízeních ČR (Masarykův onkologický ústav Brno a Fakultní Thomayerova nemocnice Praha). Fúze dat NOR a dat z výkaznictví pro PZP je klíčovou metodickou komponentou, která vede k unikátní databázi umožňující hodnotit výstupy onkologické péče s ohledem na diagnostiku a pokročilost onkologických onemocnění. Předložená metodika neřeší lokální specifika informačních systémů, naopak usiluje o věcně správnou a univerzálně uplatnitelnou dokumentaci postupu. Dlouhodobým cílem zmíněného projektu je implementace metodiky ve všech významných zdravotnických zařízeních ČR, která jsou do léčby onkologických pacientů zapojena; následné průběžné vytěžování získaných dat a využívání z nich odvozených ukazatelů výkonnosti a kvality onkologické péče.

Metodika je uveřejněna ve Věstníku MZ ČR č. 6 /2009 a na portálu kvality a bezpečí MZ v sekci Měření kvality zdravotních služeb – metodické dokumenty ke stažení.

Přílohy k Metodice najdete níže ve výstupech.

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.08.2009

Poslední úprava: 27.11.2012, 10:57