Odborník | Zdravotník

Aktuální informace pro zplnomocněné zástupce, dovozce a distributory - „Factsheet for Authorised Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices and in-vitro Diagnostic Medical Devices“


V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU, naleznete v níže uvedeném dokumentu „Factsheet for Authorised Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices and in-vitro Diagnostic Medical Devices“.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 10.08.2018

Poslední úprava: 10.08.2018, 8:47