Odborník | Zdravotník

Aktuální informace pro výrobce - "Information for manufacturers"


V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU, naleznete na níže uvedeném odkazu aktuální informace pro výrobce - "Information for manufacturers".

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework_en

Informace o stránce

Publikováno: 07.08.2018

Poslední úprava: 07.08.2018, 9:08