Odborník | Zdravotník

Aktualizované doporučení rozmístění antidot a jiných léčiv k léčbě intoxikací u poskytovatelů neodkladné zdravotní péče

Dostupnost antidot na různých úrovních poskytovatelů neodkladné zdravotní péče je předpokladem jak pro zajištění adekvátní zdravotní péče, tak i pro zlepšení prognózy přežití u postižených osob.  Pro kauzální léčbu intoxikací existuje relativně malá řada antidot s vymezeným spektrem indikací. Doporučený rozsah antidot a jiných léčiv vzhledem k typu poskytovatele neodkladné zdravotní péče vydala Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v roce 2010 a v roce 2016 bylo toto doporučení aktualizováno Toxikologickým informačním střediskem, Českou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof a Asociací zdravotnických záchranných služeb – viz příloha. 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.03.2016

Poslední úprava: 19.08.2016, 7:59