Odborník | Zdravotník

135 090 Strategické investice přímo řízených organizací MZ


Strategickými investicemi zaměřenými na obnovu stávající infrastruktury, na udržení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu a na vytvoření moderního a komfortního prostředí pro pacienta jsou tyto investice:

  • FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky,
  • FN Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy FJ,
  • FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů,
  • VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu,
  • FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů,
  • Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu,
  • IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2.

 

Program je členěn na dva podprogramy:

  • podprogram č. 135 092 Strategické investice fakultních nemocnic
  • podprogram č. 135 093 Strategické investice nemocnic ve státním vlastnictví

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.01.2017

Poslední úprava: 25.10.2018, 9:43