Odborník | Zdravotník

135 050 Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ


135 050 Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ

135 051 Pořízení, obnova a provozování ICT systému správních částí MZ

135 052 Rozvoj státní správy v působnosti MZ

135 054 Rozvoj a obnova materiálně technické základny národních lékařských knihoven

135 055 Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.09.2017

Poslední úprava: 01.07.2019, 11:55