Odborník | Zdravotník

135 030 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

135 030

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů

135 031

Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů

135 032

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů

135 033

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny lázeňských léčebných ústavů

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.03.2016

Poslední úprava: 10.08.2017, 13:44