Odborník | Zdravotník

Věstník 11/2018 - aktualizace Metodiky vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér, a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v Toxikologickém informačním středisku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Ministerstvo zdravotnictví za účelem optimalizace vytvořených zásob esenciálních léčiv držených u Toxikologického informačního střediska rozšířilo stávající „Metodiku vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér, a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v Toxikologickém informačním středisku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“ (dále jen „Metodika“), publikovanou ve Věstníku 7/2017 a novelizovanou ve Věstníku č. 11/ 2018 o antidota, využívána k nahodilým intoxikacím jednotlivců širokým spektrem poskytovatelů zdravotních služeb v ČR, a kterých dostupnost zajišťuje na základě schválených specifických léčebných programů Toxikologické informační středisko. 

Původní Metodika zásobení Toxikologického informačního střediska antidoty a obnovy zásob antidot, tímto pozbyla své platnosti.

Při vyžadování antidot poskytovateli zdravotních služeb pro sporadické intoxikace jednotlivců postupujte již podle novelizované výše uvedené Metodiky.

Nadále z účelově vázaných finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na krizovou připravenost resortu zdravotnictví, počínaje 1. 1. 2019, mohou být financována antidota k zajištění připravenosti organizací v přímé řídící působnosti Ministertva zdravotnictví v souladu se zpracovaným plánem krizové připravenosti organizace a prioritami stanovenými pro daný kalendářní rok.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.12.2018

Poslední úprava: 28.12.2018, 8:56