Odborník | Zdravotník

Novinky

Hodnocení Závěrečných zpráv projektů k 31. 12. 2014

14. 07. 2015 | Novinky

Informace o výsledku hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k 31. 12. 2014

Celý článek

Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2014

14. 07. 2015 | Novinky

Rozhodnutí o výsledku hodnocení Průběžných zpráv o řešení projektů IGA MZ za rok 2014

Celý článek

Autorizace profesních kvalifikací

30. 04. 2015 | Novinky

Ministerstvo zdravotnictví jako věcně příslušný autorizační orgán zajišťuje autorizaci vybraných profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb.

13. 02. 2015 | Novinky

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2015

07. 01. 2015 | Novinky

Materiály dle Sdělení ČSÚ 274/2014 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., verze 012

Celý článek

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa