Odborník | Zdravotník

Novinky

Metodické materiály pro rok 2014

03. 01. 2014 | Zdravotní služby / IR-DRG / Metodické materiály

Materiály dle Sdělení ČSÚ 370/2013 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2, verze 010. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.

Celý článek

Vyhláška č. 421/2013 Sb.

20. 12. 2013 | Novinky

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

Vyhláška č. 428/2013 Sb.

20. 12. 2013 | Novinky

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014

Celý článek

Prohlášení Ministerstva zdravotnictví o provozování jeslí jako zdravotnických zařízení

30. 07. 2013 | Novinky

V souladu s § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, patřily jesle mezi zvláštní dětská zdravotnická zařízení, která pečují o všestranný rozvoj dětí ve věku do 3 let.

Celý článek

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa