Odborník | Zdravotník

Novinky

Metodické materiály pro rok 2016

01. 07. 2016 | Novinky

S účinností od 1. 7. 2016 dochází k vydání aktualizované verze číselníku DRG markerů (UZIS_DRG_ciselnik_DRG_markeru_013_verze2.xlsx). Níže uvedené změny jsou platné od 1. 1. 2016. Bližší informace naleznete v průvodním dopise – změna číselníku markerů.

Celý článek

Grouper a Definiční manuál pro rok 2016

05. 01. 2016 | Novinky

Pro rok 2016 zůstává v platnosti definiční manuál a grouper verze 012, které byly v platnosti pro rok 2015

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb.

04. 01. 2016 | Zdravotní pojištění / Registrační listy zdravotních výkonů

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Celý článek

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2015 o řešení projektů IGA MZ

02. 12. 2015 | Novinky

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ za rok 2015. Jedná se o projekty řešené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT), které administruje agentura GraSeS, s.r.o.

Celý článek

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2015

27. 11. 2015 | Novinky

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2015. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015.

Celý článek

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání/porada hlavních sester 24.11.2015 MZČR

13. 11. 2015 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje program, prezentace a zápis porady managementu nelékařských zdravotnických povolání, která se konala dne 24. 11. 2015 v budově Ministerstva zdravotnictví ČR

Celý článek

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

15. 09. 2015 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2015

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb.

29. 07. 2015 | Zdravotní pojištění / Registrační listy zdravotních výkonů

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Celý článek

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa