Odborník | Zdravotník

Novinky

WHO - Globální fórum vládních hlavních sester

07. 06. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Aktivity hlavní sestry / Mezinárodní jednání

Dne 17. 5. 2018 se konalo Globální fórum WHO vládních hlavních sester a porodních asistentek. Toto globální fórum se koná přibližně každé dva roky a letos šlo již o osmé fórum v pořadí, letos konané v Ženevě.

Celý článek

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

28. 05. 2018 | Zdravotní pojištění / Dotační programy

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace k dotačnímu programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2018

12. 04. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Seznam žádostí o dotaci vyloučených pro formální nedostatky

04. 04. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2018

Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 96/2004 Sb uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v Metodice RMN 2018.

Celý článek

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa