Odborník | Zdravotník

Ošetřovatelství a nelékařská povolání Rezidenční místa 2018 Dobrovolník -novy Kvalita a bezpečí

Novinky

Porada Managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 18. 12. 2018

30. 11. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / HLAVNÍ SESTRA / Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Porada Managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) se uskuteční dne 18. 12. 2018 v 10 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

30. 11. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / HLAVNÍ SESTRA / Aktivity hlavní sestry / Kulaté stoly

Již 6. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 15. listopadu 2018.

Celý článek

Porada ředitelek/ředitelů – náměstkyň/náměstků ošetřovatelské péče/hlavních sester dne 18. 12. 2018

26. 11. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / HLAVNÍ SESTRA / Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Porada ředitelek/ředitelů – náměstkyň/náměstků ošetřovatelské péče/hlavních sester, se uskuteční v úterý 18. 12. 2018 od 10:00 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5.

Celý článek

Vzdělávací akce Právní úprava zdravotnické dokumentace po novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci dne 26. 11. 2018

12. 10. 2018 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / HLAVNÍ SESTRA

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s NCO NZO Brno pořádá v pondělí dne 26. 11. 2018 od 9.00 hodin vzdělávací akci s názvem Právní úprava zdravotnické dokumentace po novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

Celý článek

Odborné doporučení toxikologického informačního střediska ve věci syntetických kanabinoidů

21. 09. 2018 | Novinky

V souvislosti s aktuální kauzou hromadné otravy syntetickými kanabinoidy připravilo toxikologické informační středisko odborné stanovisko, kde jsou popsány všechny klíčové skutečnosti jak z hlediska diagnostiky, tak i léčby.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa