Odborník | Zdravotník

Novinky

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

17. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí.

Celý článek

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

16. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Ministerstvo zdravotnictví na pokyn MPO (gestora programu) tímto oznamuje, že Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR a s tím spojených opatření JE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ POZASTAVENO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.

Celý článek

!! AKTUALIZACE !! Prohlášení pro osoby a subjekty, jež získala oprávnění k uskutečňování vzdělávání v akreditovaných kurzech, certifikovaných kurzech, v oborech specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „akreditovaná zařízení")

13. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Vzdělávání - Akreditace / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k nově příjatým opatřením ve formě omezení volného pohybu na nezbytné minimum ze strany vlády České republiky, se po dobu účinnosti těchto opatření zakazují veškeré vzdělavací akce probíhající v akreditovaných zařízeních bez ohledu na počet osob.

Celý článek

Termíny jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

07. 03. 2020 | Novinky

Další jednání komise proběhne dne 29. 4. 2020. Žádosti pacientů je třeba prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb zaslat nejpozději 27. 3. 2020.

Celý článek

Národní ošetřovatelské postupy

25. 02. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Ošetřovatelství / Národní ošetřovatelské postupy

Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách následující národní ošetřovatelské postupy.

Celý článek

Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020

16. 01. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa