Připravovaná legislativa

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

 

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v Senátu jako senátní tisk č. 168 (viz také sněmovní tisk č. 1018).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v Senátu jako  senátní tisk č. 167 (viz také sněmovní tisk č. 1017).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1054.

***

Nařízení vlády:

-

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.10.2009

Poslední úprava: 07.08.2017, 10:26