NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Vyhláška č. 180/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.

12.08.2019

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. srpna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, které nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku EU.

Celý článek

Vyhláška č. 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

14.03.2019

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29 března 2019.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa