NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Vyhláška č. 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

14.03.2019

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29 března 2019.

Celý článek

Vyhláška č. 315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování

21.12.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. prosince 2018.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa