NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Vyhláška č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

17.10.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. října 2018.

Celý článek

Vyhláška č. 204/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

08.10.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, pokud jde o § 38b písm. c) bod 2, které nabývá účinnosti dnem 9. února 2019.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa