NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

29.06.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. června 2018, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 15. září 2019.

Celý článek

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

12.03.2018

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. března.2018, s výjimkou čl. I bodu 9., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Celý článek

1 2 3 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa