NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

15.08.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. srpna 2018.

Celý článek

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

24.07.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 6, 13 až 15, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 36 až 38, 40 a 41, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

Celý článek

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

29.06.2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. června 2018, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 15. září 2019.

Celý článek

1 2 3 4 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa