Vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.01.2018

Poslední úprava: 09.01.2018, 15:12