Věstník 12/2003

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1.Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách

2.Pověření Státního zdravotního ústavu v Praze organizování m a prováděním kursů v hodnocení zdravotních rizik

3.Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.10.2003

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38