Věstník 11/2003

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

"Indikační kritéria pro zobrazovací metody" - upravený český překlad dokumentu schváleného v roce 2000 Evropskou komisí a experty reprezentujícími evropskou radiologii a nukleární medicínu.

Vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Radiologickou společností a Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP, na základě smlouvy s ES/Evropskou komisí č. LP-025-CS ze dne 16.6.2003

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.10.2003

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38