Věstník 10/2003

METODICKÁ OPATŘENÍ

8. Posuzování dynamiky vývoje pneumokonióz

9. Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Pokyn ministryně zdravotnictví k zajištění jednotného postupu při zahraničních pracovních cestách

2. Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4. Zrušení vyhlášky č. 1/1998 Sb. (Český lékopis 1997) - oznámení

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002 (leden až duben)

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.09.2003

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38