Věstník 9/2003

METODICKÁ OPATŘENÍ

6. Standard značení transfúzních přípravků - revize metodického pokynu č. 11 z roku 1997 uveřejněného v částce 9/1997 Věstníku MZ

7. Doporučený minimální standard pro pracoviště poskytující intenzivní a intermediární péči v perinatologických centrech a pro léčbu předčasného porodu kompetitivním antagonistou lidského oxytocinu.

Doporučený minimální standard pro léčbu předčasného porodu kompetitivním antagonistou lidského oxytocinu.

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k vydání nové verze Datového standardu a Národního číselníku laboratorních položek

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.08.2003

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38