Věstník 7/2003

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2003 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

METODICKÁ OPATŘENÍ

4. Zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

2.Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.06.2003

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38