Věstník 4/2003

METODICKÁ OPATŘENÍ

3. Minimální standard poskytování lékárenské pohotovostní služby

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001

2. Zřízení Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu v Praze

3. Povolení výjimky pro zdravotnický prostředek, který nesplňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy

4. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.03.2003

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38