Věstník 11/2004

METODICKÁ OPATŘENÍ

11. Zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

12. Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Doplněk k přehledu akreditovaných laboratoří Zdravotních ústavů ČR pro vyšetřování potravin včetně používaných metod

2. Specifické léčebné programy

3. Seznam zdravotnických zařízení, kterým byl vydán souhlas Ministerstva zdravotnictví ke zřízení tkáňové banky k 1. 9. 2004.

4. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínech konání zkoušek odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

5. Zřízení národní referenční laboratoře v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

6. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění 7. Sdělení o opravě tiskové chyby v metodickém opatření č. 10/2004 Věstníku MZ

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.10.2004

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38