Věstník 10/2004

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

5. Zkušební řád pro zkoušky odborné způsobilosti v oblasti posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

6. Statut a jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

METODICKÁ OPATŘENÍ

10. Koncepce rozvoje sítě zdravotnických knihoven na léta 2005 - 2010

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

2. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.09.2004

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38