Věstník 7/2004

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

4. Statut a jednací řád Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví

METODICKÁ OPATŘENÍ

7. Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice

8. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Přehled akreditovaných laboratoří pro vyšetřování potravin včetně používaných metod Duben 2004

2. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.06.2004

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38