Věstník 9/1999

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část V.)

2. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 10.5.1999

3. Změna ve vedení Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu a oznámení o zřízení Národní referenční laboratoře v Hygienické stanici hl.m.Prahy

4. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

5. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění 8/1999

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38