Věstník 5/1999

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část III.)

2. Oznámení o ukončení činnosti a o zřízení národních referenčních laboratoří

3. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

4. Pracovní text úplného znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38