Věstník 3/1999

Metodická opatření

1. Zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H. influenzae b

Zprávy a sdělení

1. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ke dni 31.12.1998)

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část I.)

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38