Věstník 1/1999

Zprávy a sdělení

1. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí k 31.12.1998

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

3. Rozšíření činnosti a změna názvu národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu

4. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38