Věstník 12/2002

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.12.2002

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38